..Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
.

..Makina Yüksek Mühendisi

..Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı
..

..Prof. Dr. Huseyin GUNERHAN

..(Mechanical Engineer)

..Head of Department of Thermodynamics

 

 

..


Uzmanlık Alanı: Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme, Enerji-Ekserji Analizi, Güneş Enerjisi

Profession: Energy, Renewable Energy Sources, Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Heating-Refrigeration-Air Conditioning, Energy-Exergy Analysis, Solar Energy


Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü

Termodinamik Anabilim Dalı

Bina No: 172/89
35100-Bornova-İzmir

Department of Mechanical Engineering

Department of Thermodynamics

Faculty of Engineering-Ege University

Building No: 172/89-35100-Bornova-IZMIR

TURKEY


Tel.: 232-311 51 25
Faks: 232-388 85 62

Phone: 90-232-311 51 25

Fax: 90-232-388 85 62


hsyngnrhn(@)gmail.com

https://www.huseyingunerhan.com


Verilen Dersler:

Lisans: Makina Mühendisliğine Giriş, Termodinamik I-II, Akışkanlar Mekaniği

Yüksek Lisans: Uygulamalı Matematik, Enerji-Entropi ve Ekserjiyi Anlama, Isıl Sistemlerde Tasarım ve Benzeşim, İleri Isı İletimi, Endüstriyel İklimlendirme, İçten Yanmalı Motorlar, İleri Isı Işınımı, Boru ve Kanallarda Sürtünmeli Akış, Yer Kaynaklı Isı Pompaları, Güneş Kolektörlü Isıl Sistemler

Doktora: İleri Uygulamalı Matematik, Isıl Enerji Depolama Kuramı ve Uygulamaları, Isıl Sistemlerin Eksergoekonomik Analizleri, Faz Degisimli Isi Transferi, Uygulamalı Momentum-Isı ve Kütle Transferi

Courses:
Undergraduate: Introduction to Mechanical Engineering, Thermodynamics I-II, Fluid Mechanics

Graduate: Applied Mathematics, Understanding Energy-Entropy and Exergy, Design and Simulation in Thermal Systems, Advanced Heat Conduction, Industrial Air Conditioning, Internal Combustion Engines, Advanced Heat Radiation, Friction Flow in Tubes and Channels, Ground Source Heat Pumps, Thermal Systems with Solar Collectors

PhD: Advanced Applied Mathematics, Thermal Energy Storage Theory and Applications, Exergoeconomic Analysis of Thermal Systems, Phase-Changed Heat Transfer, Applied Momentum-Heat and Mass Transfer