.

Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
.

Makina Yüksek Mühendisi

Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
 

Prof. Dr. Huseyin GUNERHAN

(Mechanical Engineer)

Head of Department of Thermodynamics

.

Head of Mechanical Engineer Department

 

https://www.tesisat.com.tr


Uzmanlık Alanı: Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Isıtma-Soğutma-İklimlendirme, Enerji-Ekserji Analizi, Güneş Enerjisi

Profession: Energy, Renewable Energy Sources, Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Heating-Refrigeration-Air Conditioning, Energy-Exergy Analysis, Solar Energy


Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü

Termodinamik Anabilim Dalı

Bina No: 172/89
35100-Bornova-İzmir

Department of Mechanical Engineering

Department of Thermodynamics

Faculty of Engineering-Ege University

Building No: 172/89-35100-Bornova-IZMIR

TURKEY


Tel.: 232-311 51 25
Faks: 232-388 85 62

Phone: 90-232-311 51 25

Fax: 90-232-388 85 62


hsyngnrhn(@)gmail.com

https://www.huseyingunerhan.com


Verilen Dersler:

Lisans: Makina Mühendisliğine Giriş, Termodinamik I-II, Akışkanlar Mekaniği

Yüksek Lisans: Enerji-Entropi ve Ekserjiyi Anlama, Isıl Sistemlerde Tasarım ve Benzeşim, İleri Isı İletimi, Endüstriyel İklimlendirme, İçten Yanmalı Motorlar, İleri Isı Işınımı, Boru ve Kanallarda Sürtünmeli Akış, Yer Kaynaklı Isı Pompaları, Güneş Kolektörlü Isıl Sistemler

Doktora: Uygulamalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Isıl Enerji Depolama Kuramı ve Uygulamaları, Isıl Sistemlerin Eksergoekonomik Analizleri, Faz Değisimli Isı Transferi, Uygulamalı Momentum-Isı ve Kütle Transferi

Courses:
Undergraduate: Introduction to Mechanical Engineering, Thermodynamics I-II, Fluid Mechanics

Graduate: Understanding Energy-Entropy and Exergy, Design and Simulation in Thermal Systems, Advanced Heat Conduction, Industrial Air Conditioning, Internal Combustion Engines, Advanced Heat Radiation, Friction Flow in Tubes and Channels, Ground Source Heat Pumps, Thermal Systems with Solar Collectors

PhD: Applied Renewable Energy Sources, Thermal Energy Storage Theory and Applications, Exergoeconomic Analysis of Thermal Systems, Phase-Changed Heat Transfer, Applied Momentum-Heat and Mass Transfer


Yürütücü olarak görev yapılan TÜBİTAK projeleri

Proje Numarası

Proje Adı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

5210095

(1505)

Yol Süpürme Makinası için Emiş Gücü Yüksek Gürültü Seviyesi Düşük Enerji Verimi Yüksek Yeni Bir Fan Tasarımı-Testi ve Üretimi

2021-2023

215M016

(3001)

Güneş Enerjisi Destekli Bir Klima Siste-minin Tasarımı, Modellenmesi, Kurulumu, Testi, Simülasyonu ve Farklı Soğutucu Akışkanlar Açısından İleri Ekserji Analizleri ile Değerlendirilmesi

2015-2017

Araştırmacı olarak görev yapılan TÜBİTAK projeleri

Proje Numarası

Proje Adı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

217O069

(1005)

Farklı Frekans ve Dalga Tiplerinde Çalışabilen Vakumlu Ohmik Evaporatör Prototipinin Geliştirilmesi, Performans Değerlendirmesi ve Domates Salçası Eldesinde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

2018-2020

113M532

(1001)

Özgün Güneş Fotovoltaik/Isıl (Pv/T) Destekli Bir Atıksu Isı Pompası Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel Araş-tırılması

2013-2016

106M418

(1001)

Bir Gizli Enerji Depolama Sisteminin Tasarımı, Modellenmesi ve Enerji, Ekserji ve Eksergoekonomik Analiz Yöntemleri Kullanarak Performansının Parametrik Araştırılması

2007-2010

Alınan PATENT

Patent Numarası

Patent Adı

Patentin Veriliş Tarihi

TR202000885B

Ayarlanabilir Frekans ve Dalga Şekli Uygulamalı Vakumlu Elektro Evaporatör

2021

Araştırmacı olarak görev yapılan DPT projeleri

Proje Numarası

Proje Adı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

06DPT005

Doğal Gaz Yakıtlı Küçük ve Orta Ölçekli Katı Oksitli (Seramik) Yakıt Pili Kojene-rasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi

2006-2009

04DPT01

Ege Bölgesi Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği ve Yönetimi Modelinin Oluştu-rulması

2004-2006

Araştırmacı olarak görev yapılan SANTEZ projesi

Proje Numarası

Proje Adı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01075.STZ.2011-2

R-1234yf Soğutkanlı Asansör İklimlendir-me Ünitesi Tasarımı Projesi

2012-2013


Ödüller:

.

1.Microsoft Türkiye (İstanbul) tarafından 1999 yılında düzenlenen, “Telif Hakları Bilincini Yaygınlaştırmak için Sizce Neler Yapılmalı?” konulu Orijinal Fikir Yarışması’nda ikincilik ödülü.

.

2.Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda (Ankara) 01.12.1999-21.11.2000 tarihleri arasında Proje Subayı olarak yapılan Askerlik hizmeti sırasında 25.08.2000 tarihinde Takdir Belgesi ile ödüllendirilme.

.

3.Ege Üniversitesi (İzmir) Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (EBİLTEM) 23/10/2000- 03/11/2000 tarihleri arasında düzenlediği “PROJE SERGİSİ 00” kapsamında gerçekleştirilen  PROJE YARIŞMASI'nda yapılan değerlendirme sonucu “Toprak Kaynaklı Isı Pompalı Bir Sistemle Hacim Isıtması/Soğutulmasının Araştırılması” başlıklı çalışma ile Mühendislik Bilimleri Kategorisinde ikincilik ödülü.

.

4.Ege Üniversitesi (İzmir) Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (EBİLTEM) 04/11/2002- 15/11/2002 tarihleri arasında düzenlediği “PROJE SERGİSİ 02” kapsamında gerçekleştirilen PROJE YARIŞMASI'nda yapılan değerlendirme sonucu “Toprak ve Güneş Kaynaklı Isı Pompalı Hibrit Bir Sistemle Hacmin Isıtılması / Soğutulmasının Araştırılması” başlıklı çalışma ile Fiziksel Bilimler ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde mansiyon ödülü.

.

5.Milliyet Gazetesi (İstanbul) 2002 Milliyet Ödülleri, "Türkiye'nin Sorunları" dalı Örsan Öymen Ödülü kapsamında "Türkiye'nin Enerji Sorunu" başlıklı yapıt ile ikincilik ödülü.

.

6.Ege Üniversitesi (İzmir) Üniversitem Programı kapsamında oluşturulan ve görevini tamamlayan "Enerji Verimliliği" Çalışma Grubu'nda yapılan çalışmalardan dolayı, 14 Ocak 2004 tarihinde Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR ve Senato Üyesi Prof.Dr.Halil ŞENGONCA tarafından Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilme.

.

7.İZODER-Isı-Su-Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İstanbul) "Avrupa Birliği Sürecinde Yalıtım Uygulamaları ve Türkiye'nin Durumu" konulu Makale Yarışmasında "Yalıtımın Birinci Kanunu Enerjinin Korunumudur" isimli makale ile birincilik ödülü.

.

8.Türkiye Bilimler Akademisi (Ankara), 2009 yılı üniversite ders kitapları telif ve çeviri eser ödülü. (Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles tarafından yazılan ve McGraw-Hill tarafından 5.baskısı çıkarılan “Thermodynamics-An Engineering Approach” isimli kitabın çevirisinde, çeviri editörlüğünü Ali Pınarbaşı, editör yardımcılıklarını Ertan Buyruk, Coşkun Özalp, Atilla Bilgin, Hüseyin Günerhan ve Satılmış Basan yapmıştır).

.

9.Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşayan Şehirler Platformu (İzmir) tarafından 29 Eylül 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen “Şehir Ödülleri Türkiye” etkinliğinde “Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül-En İyi Makale” kategorisinde Dr.Sibel Ağı Günerhan ile birlikte "Türkiye İçin Sürdürülebilir Üniversite Modeli" başlıklı makale ile birincilik ödülü.