Prof. Dr. Hüseyin Günerhan WEB Sayfası


 Uluslararası kitap çevirileri:

1.Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles tarafından yazılan ve McGraw-Hill tarafından 2006 yılında 5.baskısı (Fifth edition in SI units) çıkarılan “Thermodynamics-An Engineering Approach (Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla)” isimli kitabın çevirisi kapsamında “Chapter 7: Entropy (Bölüm 7: Entropi), Chapter 8: Exergy: A Measure of Work Potential (Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü) ve Chapter 12: Thermodynamic Property Relations (Bölüm 12: Termodinamik Özelik Bağıntıları)”, Hüseyin Günerhan tarafından çevrilmiştir. (Çengel YA ve Michael AB, Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Beşinci Baskı, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, Editör Yardımcıları: Ertan Buyruk, Coşkun Özalp, Atilla Bilgin, Hüseyin Günerhan ve Satılmış Basan, Güven Bilimsel, ISBN 975-6240-26-7, 2011, İzmir).

 

2.Yunus A. Çengel ve Michael A. Boles tarafından yazılan ve McGraw-Hill tarafından 2011 yılında 7.baskısı (Seventh edition in SI units) çıkarılan “Thermodynamics-An Engineering Approach (Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla)” isimli kitabın çevirisi kapsamında “Chapter 7: Entropy (Bölüm 7: Entropi), Chapter 8: Exergy: A Measure of Work Potential (Bölüm 8: Ekserji: İş Potansiyelinin Bir Ölçüsü) ve Chapter 12: Thermodynamic Property Relations (Bölüm 12: Termodinamik Özelik Bağıntıları)”, Hüseyin Günerhan tarafından çevrilmiştir. (Çengel YA ve Michael AB, Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, SI Birimleriyle Yedinci Baskı, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, Editör Yardımcıları: Satılmış Basan, Atilla Bilgin, Ertan Buyruk, Hüseyin Günerhan ve Coşkun Özalp, Palme Yayıncılık, ISBN 978-605-355-162-1, 2013, Ankara).

3.Claus Borgnakke ve Richard E. Sonntag tarafından yazılan ve Wiley tarafından 2014 yılında 8.baskısı (Eighth edition in SI units) çıkarılan “Fundamentals of Thermodynamics (Termodinamiğin Temelleri)” isimli kitabın çevirisi kapsamında “Chapter 3: First Law of Thermodynamics and Energy Equation (Bölüm 3: Termodinamiğin Birinci Yasası ve Enerji Denklemi) ve Chapter 4: Energy Equation for a Control Volume (Bölüm 4: Kontrol Hacmi için Enerji Denklemi)”, Hüseyin Günerhan tarafından çevrilmiştir. (Claus Borgnakke ve Richard E. Sonntag, Termodinamiğin Temelleri, SI Basım, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Ali Güngör, Çeviri Editörü Yardımcıları: Özay Akdemir, Lütfiye Altay, M. Turhan Çoban, Hüseyin Günerhan, Gökhan Gürlek, Necdet Özbalta, Aydoğan Özdamar, Utku Şentürk ve Abdullah Yıldız, Palme Yayıncılık, 770 Sayfa, ISBN 9786052820742, 2018, Ankara).


 Yazılımına katkıda bulunulan ulusal kitaplar:

1.Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) tarafından yayınlanan (ISBN 978-975-92215-1-5, 1274 Sayfa, 2010, İstanbul) “Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü” kitabının Bölüm 1 (Enerji Kaynakları ve Çevre, 16 sayfa), Mustafa Sait Yazgan ve Hüseyin Günerhan ve Bölüm 6 (Güneş Enerjisi ve Sektörü, 67 sayfa) Hüseyin Günerhan tarafından hazırlanmıştır.

2.Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi tarafından yayınlanan (Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2506, Açık Öğretim Fakültesi Yayını No: 1477, ISBN 978-975-06-1181-0, 224 Sayfa, Mayıs 2012, Eskişehir) “Elektrik Enerjisi Üretimi” kitabının 8.Ünitesi (Hibrit Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemleri, 30 sayfa) Hüseyin Günerhan tarafından hazırlanmıştır.

3.Papatya Yayıncılık tarafından yayınlanan (ISBN 978-605-4220-75-5, 448 Sayfa, Kasım 2013, İstanbul) “Kimya Mühendisliğine Giriş” kitabının 6.Bölümü (Akışkanlar Mekaniği, 38 sayfa) Hüseyin Günerhan tarafından hazırlanmıştır.

4.Papatya Yayıncılık tarafından yayınlanan (ISBN 978-605-9594-27-1, 766 Sayfa, Ekim 2017, İstanbul) “Makine Mühendisliğine Giriş” kitabının 13.Bölümü (Akışkanlar Mekaniği, 37 sayfa) Hüseyin Günerhan tarafından hazırlanmıştır.

5.TMMOB, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yayınlanan (Yayın No:10, ISBN 975-395-201-5, 148 Sayfa, Ekim 1996, İzmir) ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Zafer İLKEN tarafından yazılan “Isı Taşınımı” kitabının "ITBP-1996" isimli bilgisayar programı eki Doç.Dr.Zafer İLKEN ile beraber hazırlanmıştır.